Skip links
Zobacz
Przeciągnij
Inkubator Polskości jako

centrum

promowania

kultury

oraz nowoczesnego systemu edukacji patriotycznej.

Jednym z głównych celów Inkubatora Polskości jest medialne wsparcie regionalnych organizacji patriotycznych w zakresie promowania podejmowanych przez nie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych. Nasze doświadczenia pokazują, że projekty patriotyczne cieszą się dużą popularnością wśród lokalnych społeczności, pomimo tego tradycyjnie funkcjonujące media nie są zainteresowanie ich promowaniem.
Z tego powodu każda organizacja objęta wsparciem Inkubatora będzie mogła skorzystać z doradztwa medialnego w oparciu o wielokanałowość przekazu. Naszą siłą jest umiejętność budowania strategii komunikacji zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w Internecie. Głęboko wierzymy w to, że aktywna i skuteczna promocja działań patriotycznych przyczyni się do budowania postaw propolskich, upowszechniania polskiego dorobku kulturowego i tworzenia nowoczesnego, dostępnego dla zróżnicowanego grona odbiorców systemu edukacji patriotycznej, wykorzystującego metody edukacji pozaformalnej.

Wartości, którymi kierujemy się tworząc media:

Człowiek w centrum wydarzeń.

Najlepsze historie opowiada się o ludziach i ich dokonaniach. Każdą prowadzoną kampanię skupiamy na osobistościach, które stają się nośnikami wartości. To buduje zaangażowanie odbiorcy w opowiedzianą historię.

Lokalność i obecność.

Wierzymy w to, że wiarygodność mediów buduje się od przekazu z najbliższego otoczenia. Historia, którą chcemy opowiedzieć, dzieje się na naszej ulicy, osiedlu, w naszej gminie. Obecność na miejscu wydarzeń jest kluczem do rzetelności przekazu.

Prawdziwość przekazu.

To, co nas interesuje, to prawda. Nie tworzymy treści uzależnionych od politycznej poprawności, opowiadamy historie takimi, jakimi są naprawdę.

Korzystanie z nowoczesnych technologii.

Tylko podążanie za najnowszymi trendami gwarantuje utrzymanie zaangażowania odbiorcy. Tylko odbiorca zaangażowany będzie prawdziwym ambasadorem usłyszanej historii.

Co oferujemy:

Tworzenie kompleksowych kampanii promocyjnych i strategii marketingowych.

Każda historia wymaga przygotowania planu, który pozwoli ją dobrze opowiedzieć. Proces tworzenia kampanii obejmuje następujące etapy: 
  1. Ustalenie komunikatu, myśli przewodniej kampanii.
  2. Określenie grupy docelowej.
  3. Wybór kanałów i sposobów komunikacji.
  4. Stworzenie wizualnej strony kampanii.
  5. Określenie celów i rezultatów kampanii.
  6. Ustalenie sposobów monitorowania założonych wskaźników.

Dostęp do profesjonalnego studia nagraniowego.

W katowickim oddziale Inkubatora stworzyliśmy profesjonalne studio nagraniowe, które może służyć do nagrywania materiałów audiowizualnych. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą, która zapewni pomoc zarówno w trakcie nagrania, jak i podczas montażu materiału.

Tworzenie materiałów audiowizualnych na terenie całego województwa śląskiego.

Posiadamy doświadczoną kadrę dziennikarzy i operatorów, którzy pomogą organizacjom zrzeszonym w Inkubatorze przygotować materiały promocyjne w terenie. Zapewniamy obsługę w zakresie robienia zdjęć, jak i nagrywania relacji wideo.

Wydanie periodyku w formie papierowej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu lokalnych gazet. Wierzymy w siłę przekazu “na papierze”, który dociera do osób nie korzystających z nowych mediów.

Nagrywanie podcastów.

Podcasty przebojem wdarły się do świadomości medialnej odbiorców i coraz więcej osób chętnie korzysta z tej formy odbioru treści. Do nagrywania internetowych audycji tematycznych wykorzystujemy nie tylko nasze studio, ale także mobilny sprzęt, dzięki któremu możemy tworzyć w każdym zakątku województwa.

Copywriting tekstów.

Pomimo rosnącej popularności treści audiowizualnych, nie zapominamy o sile słowa pisanego. W końcu największe idee w historii były przenoszone na papierze. Dobre, przekonujące teksty są podstawą każdej kampanii społecznej.
🍪 Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies.