Skip links
Zobacz
Przeciągnij

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ EKSPERTÓW

W ramach funkcjonowania inkubatora udzielamy beneficjentom stałego wsparcia:

 • nieodpłatna pomoc prawna,
 • nieodpłatna pomoc księgowego,
 •  wsparcie fundraisera,
 • wsparcie w promocji i marketingu,
 • mentoring ekspertów pracujących na co dzień w trzecim sektorze.

Zakres wsparcia udzielanego przez poszczególnych ekspertów:

Mentorzy:

 • identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron beneficjentów,
 • wsparcie w podejmowanych przez beneficjentów wyzwaniach,
 • odkrywanie i rozwijanie potencjału beneficjentów i ich wewnętrznej motywacji,
 • analiza możliwych ścieżek rozwoju organizacji,
 • analiza zagrożeń i szans.

Ekspert ds. prawnych:

 • udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa,
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych,

Ekspert ds. księgowych:

 • opracowanie, modyfikacja i wdrożenie zakładowego planu kont,
 • pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów księgowych,
 • analizy przesłane drogą elektroniczną,
 • dostosowanie istniejących rozwiązań do wymogów prawa,
 • ocena zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy.

Ekspert ds. marketingu:

 • opracowanie strategii komunikacji w organizacji,
 • tworzenie interesujących i angażujących treści na Facebooku, Instagramie i Twitterze,
 • wsparcie w samodzielnym tworzeniu treści na portalach społecznościowych,
 • dbanie o spójność pomiędzy różnymi kanałami promocji w mediach społecznościowych,
 • tworzenie stron www organizacji oraz profili w mediach społecznościowych.

Ekspert ds. fundraisingu:

 • pozyskiwanie finansowania zewnętrznego,
 • prowadzenie akcji crowdfundingowych,
 • kampanie na rzecz zbierania 1%.
🍪 Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies.